1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png
Nieuws Okt
12

Lout Bierenbroodspot overleden

Nieuws afbeelding
Ons Lid van Verdienste, Lout Bierenbroodspot, is 7 oktober jl. overleden op 81-jarige leeftijd. Lout was het boegbeeld van de Nederlandse zwembadwereld en Sportfondsen Nederland in het bijzonder.  Maar ook spelend lid van Amsterdam, net als zijn dochters Reineke en Marije.  Naast het grote aantal bestuursfuncties bekleedde hij gedurende twee periodes de functie van penningmeester van onze vereniging: van 1967-1970 en van 1991-1996. In de tweede periode verkeerde de club in zwaar weer, en een financieel debacle dreigde. Op initiatief van Lout werden de leden aangeschreven met het verzoek een of meer obligaties te kopen à dfl. 250,00 (ca. €100). Er werden 1000 obligaties verkocht, waardoor Lout èn het hele bestuur weer opgelucht adem konden halen. Jaarlijks werd 10% van de obligaties uitgeloot waarop terugbetaling volgde, maar het kwam maar al te vaak voor dat een lid het bewuste bedrag schonk aan de club.
De Dames en Heren 1 leden en menig bestuurslid van de jaren ’90 zullen zich de jaarlijkse etentjes thuis bij Lout in de Beethovenstraat herinneren.

Lout werd in 1996 tot Lid van Verdienste benoemd. De club is hem zeer erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid en daadkracht.
De crematie vindt in besloten kring plaats.

Onze gedachten zijn bij zijn nabestaanden.
Bestuur AH&BC