1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png
Clubinfo Sep
15

Vernieuwde tophockey organisatie

Nieuws afbeelding

Het tophockey in Nederland vraagt door de toegenomen financiele belangen, de volle nationale en internationale speelkalender en de steeds hogere eisen van sponsoren aan activering en mediawaarde om een slagvaardige en professionele organisatie. Bij Amsterdam zijn we al een eind op weg, met een breed scala aan vooraanstaande sponsoren die zich voor langere tijd aan de club verbonden hebben, een actieve EPIC community die onze top teams en jeugd steunen, en een fulltime club manager en communicatie medewerker die zich ook bezighouden met sponsoractivering en hetcreërenvan mediawaarde.

 

Zoals eerder aangekondigd zullen Klaas Veering, bestuurslid Tophockey, en Quirine Pleyte, bestuurslid Sponsoring, op de aanstaande ALV van 9 november afscheid nemen van het Bestuur. Mede hierdoor en gegeven de ontwikkelingen in het (inter)nationale hockey,heeft het Bestuur gewerkt aan een vernieuwde organisatie structuur voor het tophockey bij Amsterdam. We denken dat we ons nog efficienter kunnen inrichten om beter aan te sluiten bij de uitdagingen die het tophockey ons stelt en te zorgen dat we een duurzame tophockey cultuur binnen AH&BC blijven faciliteren.

 

Onze uitgangspunten daarbij zijn drievoudig:

·Tophockey is en blijft een integraal onderdeel van de vereniging - verbondenheid met onze leden en de jeugd opleiding is een fundament van AH&BC

·De top teams zijn in staat om ieder jaar de hoge prestatie doelstellingen te halen - tophockey zit immers in het DNA van de club en Amsterdam is met 41 landstitels bij mannen en vrouwen de nationale koploper; dat willen we zo houden en koesteren; en;

·De kosten van Top Hockey kunnen gedekt worden door externe inkomst bronnen (en niet door contributies).

 

In dit kader zal er onder verantwoordelijkheid van het Bestuur de Tophockey commissie worden hervormd om samen met een aantal Bestuursleden invulling te geven aan de best mogelijke organisatie structuur waarbij de hockeyinhoudelijke kant en de sponsorwerving bij elkaar zullen worden gebracht.

 

Vanuit het bestuur zal Valerie Smit, bestuurslid Jeugd, decoördinerenderol nemen om de nieuwe Tophockey organisatie gestalte te geven, waarbij binnen het bestuur ook Marc Staal, voorzitter, Jan Willem Lubbers, penningmeester en Lea Ward, secretaris zijn betrokken. Het Bestuur is verheugd dat Erelid Jons Hensel en Job van der Weijden, beiden de afgelopen jaren al heel actief geweest op het gebied van sponsoring van Tophockey, zich bereid hebben verklaard om zich verder hiervoor in te zetten. Jons zal als voorzitter van de Tophockey commissie optreden.

 

Tot de ALV blijft Quirine Pleyte aan als bestuurslid Sponsoring en Klaas Veering als bestuurslid Tophockey waarbij Ellen Hoog verantwoordelijkheid heeft in de Tophockey Commissie voor Dames 1 en Klaas Vermeulen een zelfde rol vervult bij Heren 1. De komende periode zal worden gebruikt om de structuur verder uit te werken en deze zal uiteindelijk aan de ALV worden voorgelegd.

 

We kijken met veel enthousiasme en energie uit naar de toekomst en het verder bouwen aan het duurzame succes van Heren en Dames 1 bij Amsterdam.


Namens het Bestuur van AH&BC, 

Marc Staal, Voorzitter