1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png

Arbitrage - Fluiten is Leuk!


Welkom op de pagina van de Arbitrage Commissie van AH&BC! Hierbij de belangrijkste nuttige links die verder in de tekst nog worden toegelicht: 

  1. Praktijkopleiding Club Scheidsrechter op Amsterdam: link.
  2. Voor begeleiding op zaterdag kun je hier een aanvraag doen. 
  3. Wil je CS+ traject gaan volgen? Mail naar: [email protected].
  4. Wil je je kaart halen? Mail naar: [email protected].
  5. Spelregels op het veld en in de zaal vind je hier: link.
  6. Clubarbitrage afspraken 2020-2021 vind je hier: link.

Het arbitragebeleid is vastgesteld door het bestuur in het Vereniging Arbitrage Plan ("VAP”). De KNHB verplicht alle clubs om een VAP op te stellen. Het VAP voor AH&BC is te vinden door in te loggen op de website van AH&BC met de volgende link onder het kopje ‘Club‘, ‘Documenten’, ‘Arbitrage’. 

Verplichte scheidsrechterkaart voor jeugdleden. 

De KNHB verplicht alle clubs om er voor te zorgen dat jeugdleden vanaf 16 jaar (2jaar in de B-categorie) in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart (spelregelkaart ook wel CS-kaart genoemd). Die kaart kun je als jeugdlid bij AH&BC halen in je 1ejaar in de B-categorie. 

Bij AH&BC geldt: "De jeugd fluit”. Maar wel op een verantwoorde en veilige wijze. Dus op een niveau dat je aan kunt. Vandaar dat de vereniging ook een praktijkopleiding aanbiedt, zie hieronder. 

In beginsel fluiten de jeugdleden uit de A- en B-categorie alleen wedstrijden in de C- en D-categorie. Op dat niveau hebben zij overwicht. 

Fluiten van jeugdwedstrijden. De vrijwilligers.

Een vereniging als AH&BC bestaat uitsluitend uit leden. Alles wat deze leden nodig hebben om te kunnen hockeyen, zal tevens uit deze leden moeten worden opgebracht. Voor de arbitrage houdt dit dus in dat ook de scheidsrechters uit de vereniging moeten komen. 

Bij AH&BC hebben wij een aantal enthousiaste vrijwilligers die veel jeugdwedstrijden fluiten. Sommigen van hen zijn (oud-) bondsscheidsrechter, anderen clubscheidsrechter (+). Maar zij kunnen niet alle wedstrijden voor hun rekening nemen. Een aantal van hen fluit ook seniorenwedstrijden op zondag. 

Omdat onze topteams hoog spelen, verkeren wij in de gelukkige omstandigheid dat veel van die wedstrijden worden geleid door bondsscheidsrechters die centraal door de bond worden aangewezen. Enkele van onze "eigen” bondsscheidsrechters fluiten overigens op deze wijze ook op andere verenigingen. Zo versterken wij elkaar. 

Verplicht fluiten door ouders. 

Maar om ook alle kinderen een wedstrijd met fluiters te kunnen leveren zijn we genoodzaakt een beroep te doen op de ouders van onze leden. 

Dus bij AH&BC geldt ook: "Ouders fluiten”. 

Wij gaan er van uit dat de ouders begrip hebben van deze noodzaak en dat zij zich inzetten om de arbitrage voor de wedstrijden van hun kinderen onderling te regelen. Minimaal één ouder van elk jeugdlid is verplicht in het bezit te zijn van een geldige CS-kaart. Die verplichting geldt vanaf de D-jeugd van het oudste spelende kind. 

De ouders regelen onderling hoe zij het fluiten van de wedstrijden van het team van hun kind gaan regelen waarvoor geen bondsscheidsrechters zijn aangewezen, of die niet gefloten worden door clubscheidsrechters. De teambegeleiding kan hier een bemiddelende rol in spelen. Bij specifieke vragen kan altijd contact opgenomen worden met de Arbitrage Commissie ([email protected]). 

De ouders dienen onderling te regelen hoe het fluiten wordt opgezet binnen het team van hun kinderen. Er zijn ongeveer 11 thuiswedstrijden in een seizoen, wat dus inhoudt dat 22 scheidsrechters per jaar ingedeeld zouden moeten worden. De teambegeleiding kan bijvoorbeeld schema’s opstellen aan het begin van het jaar, zodat de fluitbeurten ver van te voren bekend zijn. 

De CS-kaart voor ouders 

Ouders die een CS-kaart willen halen moeten ingeschreven staan bij de ledenadministratie van AH&BC. Bij deze inschrijving krijg je ook een bondsnummer toegewezen door de KNHB. Je kunt echter alleen een bondsnummer krijgen als je bij de ledenadministratie bent aangemeld. Inschrijving bij de ledenadministratie gaat via het formulier op www.ahbc.nl onder expliciete vermelding dat het een inschrijving betreft voor het regelexamen zodat je geen contributie hoeft te betalen! Hierbij de link

Met het bondsnummer en je geboortedatum kan je je aanmelden voor een examen via [email protected]. Op de examenavond zelf betaal je als ouder €7,50, die je in een envelop met je naam erop meeneemt. Dit zijn de kosten die wij door de KNHB doorbelast krijgen voor het examen en je kaart. 

Spelregelexamen 

De spelregelexamens voor de jeugd en ouders worden dit seizoen afgenomen onder leiding van Hans Peter Steens (zie clubagenda voor de data). Voorafgaand aan het examen wordt de theorie op de examenavond in ongeveer anderhalf uur gezamenlijk doorgenomen. 

De praktijkopleiding en het diploma 

Met de CS-kaart op zak heb je voldoende spelregelkennis. Daarmee ben je nog geen scheidsrechter, laat staan een goede. En niet alle jeugdleden en ouders die de CS-kaart hebben gehaald zullen goede scheidsrechters kunnen worden, je moet er ook aanleg voor hebben. Maar met enthousiasme en leergierigheid kom je een heel eind. Bij AH&BC wordt daarom voor CS-kaart houders een praktijkopleiding aangeboden, dus zowel voor ouders als de jeugdleden. Deze wordt gegeven door Binnert Rauwerda. De praktijkopleiding kent 3 onderdelen:

- Het begin: positionering, signalering en weerbaarheid. Het nut van teamwerk.

- Afkijken: er wordt een (oefen-)wedstrijd bekeken die door ervaren scheidsrechters wordt gefloten. Vooraf wordt afgesproken wie waar op let. Wat valt op? Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Hoe kan het beter? Wat heb je er zelf van geleerd?

- Zelf doen: een oefenwedstrijd fluiten onder toezicht met vanzelfsprekend feedback.

Is dat tot tevredenheid afgerond dan ontvangt de kandidaat het AH&BC scheidsrechtersdiploma. 

Wat de opleiding verder inhoudt en op welke dagen deze wordt gegeven, zie je op de volgende link

Voor begeleiding op zaterdag kun je hier een aanvraag doen. 

En verder? 

Heb je het diploma op zak en fluit je regelmatig een wedstrijd dan is het mogelijk na verloop van tijd een stap verder te zetten en de opleiding tot Clubscheidsrechter+ (CS+) te volgen. Meld je aan bij de Arbitrage Commissie: [email protected].