1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png

Contributie

Hier vindt u:

1. De contributiebedragen voor het lopend seizoen

2. Het bankrekeningnummer voor contributiebetalingen

3. Informatie over beëindiging lidmaatschap

4. Restitutie van contributie

5. Informatie over verzekeringen

6. Hoe de contributie wordt geïnd

De contributies voor het seizoen 2023-2024, vastgesteld in de ALV van 29 juni 2023, zijn zichtbaar in onderstaand overzicht. 

Er wordt één factuur verstuurd, waarbij de keuze door de leden zelf gemaakt kan worden voor betaling in 1, 2 of 3 termijnen (met incassomomenten op 25 juli, 25 augustus en 25 september).De keuze om in termijnen te betalen moet voor 24 juli gemaakt worden, achteraf is dit niet meer mogelijk.

De factuur wordt deze week verstuurd en de incassodatum valt op 25 juli. Als men geen automatische incasso heeft dan graag via IDeal betalen. Dit kan via de link die met de factuur meekomt.

 

Let op: de contributienota wordt per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat door de leden zelf is opgegeven. Als u geen factuur ontvangt ontslaat dat u niet van de verplichting uw contributie te betalen.

Het rekeningnummer voor contributiebetalingen is NL32 ABNA 0592 4653 14, t.n.v. AH&BC. Vermeld bij betaling altijd uw lidnummer!

 

Senioren

€ 500,00

Jong-Senioren (18 t/m 24 jaar)

€ 425,00

ABC-jeugd (O14, O16, O18)

€ 485,00

D-jeugd (O12)

€ 445,00

E-jeugd (O10)

€ 395,00

F-jeugd (O8)

€ 370,00

Stadion (O7)

€ 370,00

LG-hockey

€ 150,00

Trimhockey

€ 235,00

Hockey 7

€ 235,00

Trainingsleden (alleen trainen, niet spelen)

€ 235,00

Niet-spelende leden

€ 130,00

Donateurs minimaal

€ 50,00

Maximale contributie voor gezinnen, allen wonende op één adres, excl. entreegeld en excl. toeslag topjeugd ABC

€1.525,00

Toeslag topteams AB

€ 125,00

Toeslag topteams C

€ 100,00

Zaalhockey voor niet-Amsterdam leden, oud-leden en trainingsleden €65,00

Hockey 7 teambijdrage voor KNHB (via de club)

€ 120,00

Entreegeld (éénmalig en uitsluitend voor nieuwe leden)


€ 150,00Opzeggen van lidmaatschap bij Hockeyclub Amsterdam doe je schriftelijk vóór 1 mei via een mail naar [email protected], of per post naar AH&BC, Nieuwe Kalfjeslaan 19, 1182 AA Amstelveen. (Mondelinge) opzeggingen bij coaches, categorieleiding en teamleden zijn niet geldig.

Voor later dan 1 juni opzeggen kan een boete van €50 worden opgelegd. 

Opzeggen na 1 juli maar voor 1 september: €100 boete. 

Boete voor opzeggen na 1 september: gehele contributiebedrag.


De club ontvangt regelmatig een verzoek tot restitutie van contributie omdat de privé situatie van een lid is veranderd, door bijvoorbeeld verhuizing, blessure of door zwangerschap, en hij/zij daardoor een deel van het seizoen niet heeft kunnen spelen.

Wij wijzen u erop dat de club hiervoor niet verantwoordelijk is. Indien u vóór aanvang van het seizoen laat weten dat u niet in staat bent om te spelen, kan uw lidmaatschap worden stopgezet of kunt u niet-spelend lid worden.

De KNHB heeft voor haar leden (ieder lid van een hockeyclub is tevens lid van de KNHB) twee verzekeringen afgesloten bij Interpolis:
- een aansprakelijkheidsverzekering en
- een ongevallenverzekering.
Als u een beroep wilt doen op één van deze verzekeringen kopieer dan onderstaande link en plak hem in de browser. U kunt daar een schadeformulier downloaden.


https://www.interpolis.nl/dossiers/interpolis-en-koninklijke-nederlandse-hockey-bond/schade-melden-hockey