1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png

Beleid en reglementen

Voor alle leden en vrijwilligers (of hun wettelijk vertegenwoordigers) van de Amsterdamsche Hockey & Bandy Club zijn onderstaande documenten en overige besluiten bindend.

 

De Gedragscode: De zeven uitgangspunten als AH&BC leden

 

We zorgen dat iedereen plezier beleeft aan hockey: bij AH&BC staat plezier in hockey voorop, voor jong en oud, en ongeacht niveau.

 

We zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn: we laten iedereen in zijn of haar waarde; we waarborgen een veilige omgeving met gelijke behandeling en kansen voor iedereen, ongeacht verschillen in achtergrond, huidskleur, geslacht, seksuele voorkeur, religie of sportief niveau.

 

We zijn respectvol: we respecteren beslissingen van de scheidsrechter en laten het coachen over aan de coach. Ook bij andere clubs, respecteren we de regels en gedragen ons als goede gasten.

 

We zijn sportief: winnen is mooi, maar dat mag nooit ten koste gaan van sportiviteit. Juichen mag, maar dat doen we voor het hele team. Trainers en coaches geven opbouwende aanwijzingen en het publiek moedigt ondersteunend aan.

 

We zijn betrokken leden van onze club: we volgen de regels van de club en we zetten ons in om de club en haar activiteiten te steunen. We komen onze afspraken met team en coach na. We spreken elkaar aan op gedrag dat afwijkt van de gedragscode om elkaar te helpen de code na te leven.

 

We zijn duurzaam: we doen pro-actief mee in het duurzaam maken van onze club. We dragen zorgen voor het materiaal, gooien dingen op de juiste plaats weg, helpen bij het opruimen en houden het terrein van de club schoon.

 

We zijn gastvrij: we geven iedereen het gevoel welkom te zijn op de club.

Datum Naam Omschrijving
25-1-2022 11:10:00  AH&BC Privacy Wetgeving  De Privacy Verklaring is goedgekeurd in de ALV van 19 jan 2019, met een aantal kleine aanpassingen op basis van input van leden.  Bekijk 
2-11-2021 10:16:14  2019 Preventie- en integriteitsbeleid    Bekijk 
2-11-2021 10:16:01  2019 Klachtenprocedure  AH&BC Klachtenprocedure Sociaal Veilige Sportomgeving  Bekijk 
24-2-2020 16:05:37  EHBO Protocol   Hoe te handelen in bepaalde situaties.   Bekijk