1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png

Lidmaatschap

Welkom! Wat leuk dat u lid wilt worden van Hockeyclub Amsterdam of iemand wil aanmelden als lid. Op deze pagina vindt u alle informatie die u nodig heeft en de link naar het inschrijfformulier.

AH&BC, kortweg ‘Amsterdam’, is één van de grootste en succesvolste hockeyclubs van het land. De club telt ca. 2300 leden en is met haar 131 jaar de oudste hockeyclub van Nederland. Amsterdam is een club met veel families die al jaren lid zijn. Van (jongste) jeugd tot (jong)senioren en trimhockeyers, er is voor ieder wat wils. Lees meer over de club op deze pagina.


Wie kunnen er lid worden?

Junioren

Aanmelden voor lidmaatschap

Voor kinderen die in 2017 geboren zijn geldt dat ze in aanmerking komen voor de 1e jaars F/"Stadionkinderen" in seizoen 2023-2024. zij kunnen ingeschreven worden van 1 maart tot 1 april

Het inschrijven van overige nieuwe jeugdleden (kinderen geboren in 2016 of eerder) kan vanaf 1 maart tot 1 juni. 

Aannamebeleid (Jongste) Jeugd

Ieder jaar is de toestroom van nieuwe leden bij de jeugd van AH&BC groter dan het aantal plaatsen dat er direct beschikbaar is. Dit betekent dat het niet meer vanzelfsprekend is dat iedereen die zich gedurende het jaar aanmeldt lid kan worden in het nieuwe seizoen. Daarom hanteren we het volgende aannamebeleid:

Voorrangsregels

 • Kinderen die een broer, zus en/of ouder hebben die minimaal 1 jaar spelend lid is van AH&BC
 • Kinderen die minimaal 1 jaar lid zijn geweest en na een verblijf elders weer lid willen worden
 • Kinderen die door verhuizing in Amsterdam/Amstelveen e.o. zijn komen wonen en al lid zijn van een bij de KNHB aangesloten hockeyvereniging.
 • (Klein)kinderen van ereleden en leden van verdienste, kinderen van spelers dames/heren 1 die minstens 3 jaar in het eerste team hebben gespeeld, en oud-leden die van betekenis zijn (geweest) voor de club.

Let op: alle inschrijvingen die een voorrangsregel betreffen moeten vóór 1 april zijn ontvangen! Na deze datum kunnen geen rechten meer worden ontleend aan bovengenoemde voorwaarden.

Voor alle categorieën geldt dat de plaatsing gebaseerd wordt op het woongebied en de voorrangsregels. Inschrijvingen die niet worden geplaatst komen tot 31 december op een reservelijst. Kinderen die dan nog niet zijn geplaatst, moeten zich op 1 maart het jaar daarop opnieuw inschrijven.

Stadionkinderen (O7)

De Stadionkinderen (6-jarigen) die niet kunnen worden geplaatst maar wel graag bij Amsterdam willen hockeyen, kunnen zich het jaar erop aanmelden voor de 2e jaars F = (O8). 

Voor alle categorieën geldt dat de plaatsing gebaseerd wordt op het woongebied en de voorrangsregels. Inschrijvingen die niet worden geplaatst komen tot 31 december op een reservelijst. Kinderen die dan nog niet zijn geplaatst, moeten zich op 1 maart het jaar daarop opnieuw inschrijven.

Aannamebeleid Top Jeugd

Talentvolle spelers/speelsters die in aanmerking willen komen voor een eerstelijnsteam vullen (vrijblijvend) het inschrijfformulier in en sturen vervolgens een e-mail met duidelijk motivatie naar [email protected]. De elftalcommissie neemt dan contact op. Betaling van contributie vindt pas plaats als er sprake is van lidmaatschap.

Speelbal

Kinderen voor SpeelBal (4-6 jaar) kunnen via deze pagina aangemeld worden. Kinderen die SpeelBal doen zijn geen lid van AH&BC en hebben geen recht op een automatisch lidmaatschap. Daarvoor zijn de regels van het aannamebeleid (Jongste) Jeugd van toepassing.

Senioren

Senioren kunnen zich het hele jaar door aanmelden. Houd de pagina 'Vacaturebank Senioren' in de gaten en stuur een berichtje naar de teams of neem contact op met [email protected].

 1. In april ontvangen de aanvoerders van senioren- en veteranenteams een overzicht van de ledenadministratie, waarop zij moeten aangeven welke spelers blijven, wie vertrekken en wie zij willen voordragen als nieuw lid. Hierdoor wordt geïnventariseerd welke aanvullingen er nodig zijn.
 2. Ieder team moet uit tenminste 16 spelers bestaan.
 3. Voorrang bij plaatsing hebben spelers die doorstromen uit de jeugd van AH&BC.
 4. De samenstelling van teams t/m 2e klasse wordt mede bepaald door het bestuur.
 5. Het bestuur stimuleert de doorstroming van senioren naar veteranen (H/D35+, H/D45+) . Leden met veteranenleeftijd worden geacht naar een van de veteranenteams over te stappen.
 6. Twee teams die in dezelfde klasse spelen en veel vertrekkende leden hebben, kunnen worden samengevoegd.
 7. Inschrijvingen van 'buiten' zullen in overleg met de aanvoerder worden geplaatst, wanneer deze zelf geen voordrachten heeft, totdat het team uit 16 leden bestaat.


Opzeggen van lidmaatschap

Dit doe je bij Hockeyclub Amsterdam schriftelijk vóór 1 mei via een mail naar [email protected] of per post naar AH&BC, Nieuwe Kalfjeslaan 19, 1182 AA Amstelveen. 

Let op: voor opzeggen na genoemde datum geldt een boeteregeling. Een boete kan worden opgelegd voor opzeggen na 1 juni (€50), na 1 juli (€100), na september het gehele contributiebedrag.

N.B. Het hockeyseizoen loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Mondelinge of schriftelijke opzeggingen bij coaches, categorieleiding en teamleden ZIJN NIET GELDIG!

Contributie

Lees vóór u het inschrijfformulier invult eerst hier de informatie over contributie, opzeggen en voorwaarden voor restitutie van contributie. 

 

Samen zijn we AH&BC

Voor een vereniging als AH&BC is de inzet van vrijwilligers van wezenlijk belang. Zonder hen functioneert een club eenvoudigweg niet. De bereidheid om wat extra's te doen is een voorwaarde voor lidmaatschap en kan zelfs doorslaggevend zijn.  Op het inschrijfformulier kunt u aangeven welke vrijwilligerstaken uw voorkeur hebben. 

Voor iedereen

AH&BC is een vereniging om te sporten en van de hockeysport te genieten. We willen voor al onze leden een veilige omgeving creëren. Daarbij hoort een bepaalde cultuur en gedrag van spelers/ speelsters, ouders, vrijwilligers en professionals. Van nieuwe leden en hun ouders verwacht AH&BC dat zij zich conformeren aan de gedragscode opgesteld door onze commissie Sportiviteit & Respect. Lees daarom meer over de "7 uitgangspunten van AH&BC leden".

Door u aan te melden gaat u akkoord met de volgende reglementen:

 • Huishoudelijk reglement
 • Privacyverklaring (o.a. akkoord zijn met gefotografeerd en gefilmd worden voor publicatie op onze website en/of social media)
 • Tuchtreglement
 • De informatie over opzeggen lidmaatschap, betaling contributie en regels over restitutie heeft u gelezen.