1-1.png 2-2.png 3.png 4-4.png 5-5.png 6.png 7.png 8.png
Clubonderscheidingen
Clubonderscheidingen 2005 

"Individuele prestatiebeker”
Helma Noach
"Elftalprestatiebeker”
Heren 1
"Van Holkema bokaal”
Sylvia Karres
"De Bosplanbeker”
Europa Cup 1 Commissie
"A.J. van Kempenbokaal”
Marc Berkhemer
"Ans Kools- de Boer-beker”
Emma Berkhemer

 
 
 
Clubonderscheidingen 2006 
Clubonderscheidingen 2006
Amsterdam, 3-1-2008
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 9 november 2006 werden de verenigingsonderscheidingen als volgt toegekend:

"Individuele prestatiebeker”
Carel Roessingh
Al meer dan 10 jaar op bescheiden wijze keeperstrainer van Dames 1.

"Elftalprestatiebeker”
Dames 1
Voor het succesvol verdedigen van de Cup Winners Cup in Edinburgh.

"Jeugdprestatiebeker”
Jongens A1
Voor het behalen van de landstitel.

"Van Holkema bokaal”
voor een
speler/speelster van Dames 1 of Heren 1 die er het afgelopen seizoen het meest uitgesprongen is:
Eveline Wisse Smit

"De Bosplanbeker”
voor een persoon of een groep personen die het achterliggende jaar op het organisatorische vlak rond onze velden of in het clubhuis een bijzondere bijdrage heeft geleverd.

Bosplanbeker

Ron Top en zijn team van het Amsterdamse Bos voor hun extra inzet en onmisbare hulp op en rond de accommodatie van AH&BC.

"A.J. van Kempenbokaal”
voor diegene die op scheidsrechtersniveau een bijzondere prestatie heeft verricht:
Yvette Bannier en Hetty Huisman
Voor hun innovatieve werk bij de scheidsrechterindeling en –cursussen van de jeugd.

"Ans Kools- de Boer-beker”
voor iemand uit de jeugd die zij daarvoor aanwijst
Irene Hoyng
Voor haar jarenlange inzet bij de jeugdorganisatie

Joep Brenninkmeijerschaal
voor iemand van de vereniging die hij daarvoor aanwijst:
Timme Hoyng
Voor zijn bescheidenheid als speler en als jeugdlid van de club nu al 10 jaar lid van Heren 1.

Pieter Merkx werd benoemd tot Lid van Verdienste. Eerder in het verslagjaar werd deze onderscheiding reeds toegekend aan José Tamminga.


 

 
Clubonderscheidingen 2007 
Clubonderscheidingen 2006-2007
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 21 november 2007 werden de jaarlijkse clubonderscheidingen uitgereikt. Wij feliciteren alle betrokkenen van harte!
Uit handen van bestuurslid Annelot Sorel ontving Sander Dijkman de Individuele Prestatiebeker. Sander is gestopt als elftalcommissielid Heren 20-29, en was in de afgelopen jaren de spil in de organisatie van ons vermaarde OnderBondToernooi.

De Elftalprestatiebeker ging naar Heren 2 die het landskampioenschap in de reserve hoofdklasse veroverden voor Amsterdam, wat sinds 1985 niet voorgekomen was. Bestuurslid Tophockey Erik Cornelissen overhandigde de beker, die vergezeld ging door een bon voor een kratje bier.

Uniek in de geschiedenis van Amsterdam werd Jongens A1 landskampioen zaalhockey. Zij kregen hiervoor de Jeugdprestatiebeker overhandigd door Monique Weehuizen; ook deze onderscheiding ging vergezeld door een bon voor een kratje.

De Van Holkemabokaal wordt jaarlijks toegekend aan een speler van Heren 1 of speelster van Dames 1. Clarinda Sinnige, bestuurslid Tophockey Dames, deelde mee dat de bokaal dit jaar is toegekend aan Jiske Snoeks, die zich heeft onderscheiden door haar niet aflatende inzet en discipline nadat zij zwaar geblesseerd was. Zij behaalde op het WK goud met Oranje en vervult sindsdien als vanouds weer een cruciale rol in het Amsterdamse team. Jiske kon vanwege familieomstandigheden niet aanwezig zijn, maar zal bij gelegenheid de bokaal overhandigd krijgen.

Penningmeester Sander van ’t Noordende overhandigde de Bosplanbeker, in het leven geroepen voor personen die zich op organisatorisch gebied in en rond het clubhuis en de velden onderscheiden,  aan de dames Ditty van Dijk en Bonnie Groenemeijer. Zij reorganiseerden en beheren de ledenadministratie en hebben de verspreiding van het nieuwe kledingstenue in goede banen geleid.

Door organisatorische verandering op scheidsrechtersgebied werd dit jaar niet de A.J. van Kempenbokaal uitgereikt. A.J. van Kempen zelf hield een korte toespraak over de ontstaansgeschiedenis van deze bokaal en stipte het belang van arbitrage nogmaals aan.

Ellen Daugherty, toegewijd categorieleidster sinds 1998 en initiatiefneemster van de organisatie rond gevonden voorwerpen, ontving de Ans Kools-de Boer Beker voor haar inspanningen bij de jeugd.

Sylvia Karres kreeg dit jaar de Joep Brenninkmeijer Schaal voor onafgebroken clubtrouw gedurende 11 jaar, waarin zij absolute topprestaties heeft geleverd voor de club en voor het Nederlands Elftal.

Tot Leden van Verdienste werden benoemd:
Robert van Berge Henegouwen, die al 9 jaar de taak vervult om alle teams van keepersmateriaal te voorzien.
Els Hensel voor 15 jaar categorieleidsterschap, dat zij de laatste 4 jaar combineerde met haar functie als manager van Dames 1.


 
Clubonderscheidingen 2008 

Clubonderscheidingen 2007-2008

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 24 november 2008 werden de jaarlijkse clubonderscheidingen uitgereikt. Wij feliciteren alle betrokkenen van harte!

 

Uit handen van bestuurslid Patty Voorsmit ontving Maarten van der Lee de Individuele Prestatiebeker. Al jarenlang wordt op Maarten beroep gedaan als er iets georganiseerd wordt door Amsterdam, en nooit tevergeefs.

De Elftalprestatiebeker ging naar Dames 3 die geheel op eigen kracht promoveerden naar de reserve hoofdklasse. Bestuurslid Tophockey Clarinda Sinnige overhandigde de beker symbolisch omdat Dames 3 geen afvaardiging kon sturen. De onderscheiding gaat vergezeld door een bon voor een kratje bier.

Voor het eerst sinds lange tijd werd een Amsterdam Meisjes C1 team landskampioen. Het team kreeg hiervoor de Jeugdprestatiebeker overhandigd door voorzitter Jons Hensel; deze onderscheiding ging vergezeld door een bon voor een kratje fris.

De Van Holkemabokaal wordt jaarlijks toegekend aan een speler van Heren 1 of speelster van Dames 1. Clarinda Sinnige, bestuurslid Tophockey Dames, reikte de bokaal dit jaar uit aan Kelly Jonker, het jonge talent van Dames 1. Kelly bewijst zich in Dames 1 als een waardevolle speelster met een enorme drive en ambitie. Zij werd zo jong als ze was door de bondscoach als reserve meegenomen naar de Olympische Spelen.

Bestuurslid Erik Cornelissen overhandigde de Bosplanbeker, in het leven geroepen voor personen die zich op organisatorisch gebied in en rond het clubhuis en de velden onderscheiden,  aan Gilles van Hesteren. Samen met Maartje Fleuren heeft Gilles het ‘SpeelBal’ voor 4-6 jarigen tot een groot succes gemaakt.

De A.J. van Kempenbokaal werd uitgereikt aan Albert van Marwijk Kooy, die met zijn commissie een Arbitrageplan heeft doorgevoerd in de club. Dank zij dit plan worden jeugdige scheidsrechters goed begeleid en worden seniorenteams ingeschakeld om het scheidsrechtersprobleem bij de jeugdwedstrijden op zaterdag in goede banen te leiden.

Daphne Stalling, de altijd enthousiasmerende en opgewekte coach en trainer van diverse jeugdelftallen ontving de Ans Kools-de Boer Beker voor de toewijding waarmee zij al enige jaren de jeugd begeleidt.

Sander van ’t Noordende, penningmeester, kreeg dit jaar de Joep Brenninkmeijer Schaal voor het jarenlange goede financieel beheer van de inkomsten en uitgaven van de hockeyclub.
 
De Pullenclub werd nieuw leven ingeblazen door Erik Cornelissen. Je wordt lid van de Pullenclub als je je op één of andere manier hebt onderscheiden in Dames of Heren 1. Erik reikte de pul uit aan Clarinda Sinnige, Jesse Mahieu en Robin de Vries, Clarinda overhandigde een pul aan Sylvia Karres.
 

Tot Leden van Verdienste werden benoemd:
Monique Weehuizen, die zich 16 jaar lang met een enorme drive en werklust heeft ingezet voor de jeugd van Amsterdam.

Michel Mutsaerts; in 1999 werd Michel verantwoordelijk voor de sponsoring bij Amsterdam. Menig contract heeft hij sindsdien succesvol afgesloten.

 
Clubonderscheidingen 2009 

Clubonderscheidingen 2008-2009

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 22 november jl. werd officieel afscheid genomen van bestuursleden Els Hensel en Patricia Tielens, die wegens een gewijzigde bestuursstructuur op 22 juni waren afgetreden. Voorzitter Erik Cornelissen bedankte hen ten overstaan van alle aanwezigen hartelijk voor het vele werk dat zij voor de club in het algemeen en voor de AB-jeugd in het bijzonder hebben verricht, en nog verrichten.

 

Vervolgens werden de jaarlijkse verenigingsonderscheidingen uitgereikt aan teams en personen die zich het afgelopen jaar of langer een prestatie hebben geleverd.

Als eerste waren Jongens C1 aan de beurt: kampioen zaalhockey en finalist in de landskampioenschappen. Met veel plezier reikte bestuurslid jeugd Marianne Wiegman de Jeugdprestatiebeker uit, die traditiegetrouw vergezeld ging van een bon voor een kratje fris.

 

Uit handen van Erik Cornelissen ontving Patricia Tielens dit jaar de Individuele Prestatiebeker. Als ex-categorieleidster weet Patricia alles van de AB-jongensjeugd, zij waakt als een kloek over de budgetten, stelt zich verantwoordelijk voor de AB-feesten, en ondersteunt het bestuurslid jeugd (samen met Els Hensel) waar ze kan. De club prijst zich gelukkig dat ze dit wil blijven doen.

 

De Elftalprestatiebeker werd uitgereikt door Marten Eikelboom, die hiervoor Dames 1 naar voren riep. Het waarom voor deze onderscheiding was iedereen duidelijk: het na 17 jaar behalen van het Landskampioenschap! Ook deze onderscheiding ging vergezeld van een bon voor een kratje.

 

De Van Holkemabokaal wordt jaarlijks toegekend aan een speler van Heren 1 of speelster van Dames 1. Dit jaar viel deze eer te beurt aan Floortje Engels, onze keepster die was uitgeroepen tot Speelster van het Jaar, een belangrijke rol heeft gespeeld in het behalen van het Landskampioenschap en nu de vaste keepster van het Nederlands Elftal is.

 

De Bosplanbeker, in het leven geroepen voor personen die zich op organisatorisch gebied onderscheiden, werd door de Voorzitter symbolisch overhandigd aan Annematt Collot d'Escury. Niet alleen gaf Annematt goed gevolg aan de structuur van tophockey jeugd, vooral voor haar tomeloze inzet voor de goede organisatie van het zaalhockey jeugd (samen met Patrick Bakker) is de club haar zeer erkentelijk.

 

Bestuurslid Marianne Wiegman zette Ludmila Vitanova in het zonnetje voor haar activiteiten bij de jongste jeugd in het recente verleden: alle zorgen rondom de DEF-jeugd nam Ludmila op zich en zette ook het Bandy voor de jeugd weer op de kaart.

Ludmila ontving hiervoor de Ans Kools-de Boer Beker.

 

De A.J. van Kempen Bokaal wordt uitgereikt aan personen die zich onderscheiden hebben op het gebied van arbitrage. Dit jaar overhandigde de naamgever van de onderscheiding de bokaal aan Marjolein Bodegraven en Saskia Pahud de Mortanges. Samen hebben zij scheidsrechterscursussen voor de jeugd georganiseerd, en zorgden ervoor dat er iedere zaterdag scheidsrechters waren om jeugdwedstrijden te fluiten. 'Zonder scheidsen geen wedstrijden'!

 

Het woord werd gegeven aan Joep Brenninkmeijer, die ieder jaar zijn schaal mag uitreiken aan een persoon die zich in zijn ogen verdienstelijk voor de club heeft gemaakt. Joep koos hiervoor Willem Raymakers die, weliswaar een HIC-man, het bestuur sinds jaren met raad en daad terzijde staat.

 

Niet voor alle personen die zich op vrijwillige basis voor de club inzetten is een onderscheiding voorhanden. Onder die vrijwilligers bevinden zich 2 personen op wie tijdens evenementen altijd een beroep kan worden gedaan en die om die reden eens onder ieders aandacht moeten worden gebracht, zo stelde de voorzitter. Gerard en Tine Tjaden werden heel hartelijk door hem bedankt, en zij ontvingen een prachtig boeket.

 

Tot slot viel de voorzitter de eer te beurt een Lid van Verdienste te benoemen: na 7 jaar penningmeesterschap in vaak roerige en moeilijke tijden voor de club trad Sander van 't Noordende af en ontving onder luid applaus het speldje voor zijn benoeming tot Lid van Verdienste. Sander wordt opgevolgd door Alexandra van der Tuin (ex Dames 1 speelster) en Sander zegde haar toe dat ze altijd een beroep op hem mag doen.

 
Clubonderscheidingen 2010 
Op de Algemene Ledenvergadering van 9 november 2010 werden traditioneel verenigingsonderscheidingen uitgereikt aan personen en teams die het voorgaande seizoen of gedurende langere tijd een prestatie hebben geleverd.
 
Bestuurslid Jeugd Marianne Wiegman had Meisjes C5 en hun coaches uitgenodigd de Elftalprestatie beker in ontvangst te nemen. Meisjes C5 sloot seizoen 2009-2010 indrukwekkend af: 21 wedstrijden winst, 1 x gelijkspel - met doelsaldo 143 voor en 13 tegen.
 
De Jeugdprestatie beker werd eveneens door Marianne uitgereikt. De eer viel te beurt aan Tom Prins en Vidar Daniëls, coaches van Jongens A2. Op een coole manier wist dit team onder hun relaxte leiding 2 jaar achter elkaar zowel veld- als zaalkampioen te worden.
De onderscheidingen voor deze teams gingen als altijd vergezeld door een bon voor een kratje fris.
De Van Holkema Bokaal, jaarlijks toegekend aan een speler/speelster van Heren of Dames 1, werd dit jaar door Erik Cornelissen uitgereikt aan Santi Freixa. Zijn knie-blessure hield hem weliswaar het hele seizoen aan de kant, maar als ultieme sportman en motivator achter zijn team is hij onmisbaar voor Heren 1.
 
Voor de 'Joep Brenninkmeijer schaal' werd Taco van den Honert dit jaar door Joep verkozen. De reden hiervoor kwam er in het kort op neer dat Taco, de meest veelzijdige hockeyer die sinds zijn jeugd wars is van uitgebreide voorbesprekingen en wedstrijdanalyses en altijd beweerd heeft nooit coach te willen worden, nu tot groot plezier van AH&BC toch coach van Heren 1 is.
Ten overstaan van alle Heren 1 spelers benoemde Erik Cornelissen hun oud-manager Nelleke Brenninkmeijer tot Lid van Verdienste. Voordat Nelleke zich vanaf 2001 onvermoeibaar inzette voor het team, speelde zij een belangrijke rol door een landelijke dames veteranencompetitie in het leven te roepen. De dames veteranenteams van Amsterdam waren onverslaanbaar met o.a. Nelleke (van Kollenburg) in hun gelederen.  Deze competitie werd naderhand overgenomen door de KNHB.
 
De OnderBondToernooi commissie, Timo van Praagh, Jelle Buit, Sandy Bruns en Maxe van Heeswijk, werden voor hun uitstekende organisatie van het toernooi onderscheiden met de Bosplan Beker, uitgereikt door bestuurslid senioren Rogier de la Rambelje.
De A.J. van Kempen Bokaal wordt uitgereikt aan personen die zich onderscheiden hebben op het gebied van arbitrage. De naamgever van de bokaal, Lid van Verdienste A.J. van Kempen, overhandigde de beker aan Mauk Collot d'Escury en Rob Groenemeijer. Beiden zijn als bondsscheidsrechter van AH&BC enige jaren actief op zaterdag en zondag om wedstrijden elders in het district te fluiten, en als de indeling van de hen door de KNHB toebedeelde wedstrijden het toelaat zijn zij ook inzetbaar voor (jeugd)wedstrijden op AH&BC.
 
Bestuurslid Marianne Wiegman zette vervolgens Jan Overberg in het zonnetje. Al jaren achter elkaar neemt Jan het coachen van de lagere teams op zich, die hij met veel enthousiasme begeleidt en er een hecht team van maakt, hetgeen vervolgens tot goede prestaties leidt. De club is hem hier zeer erkentelijk voor, en overhandigt Jan de 'Ans Kools-de Boer Beker'.
 
Uit handen van Erik Cornelissen ontving Ruud Kootker dit jaar de Individuele Prestatiebeker. Ruud leidde het vaak moeizame en tijdrovende proces van afwikkeling met de vorige pachters in goede banen. Contracten met leveranciers van de nieuwe pachter Puur Produkties werden door hem doorgesproken en voorgelegd aan het bestuur, en ook werden er dank zij Ruud goede en voor iedereen duidelijke afspraken met Puur Produkties gemaakt. Daarnaast doet de club nooit tevergeefs een beroep op Ruud om als speaker in het stadion of bij evenementen van de club op te treden.
Tot slot viel de voorzitter de eer te beurt om nóg twee Leden van Verdienste te benoemen: eerst Albert van Marwijk Kooy, de grondlegger van het Arbitrageplan Jeugd, mede-initiator van de actie 'Hart voor Amsterdam', voorzitter van de Europacup Commissie in 2005, en sinds jaren actief als coach van jeugdteams. Op alle wedstrijddagen van de jeugd is Albert op het complex te vinden als probleemoplosser voor scheidsrechters, begeleider van nieuwe scheidsrechters, scheidsrechter - kortom, als de trouble shooter bij uitstek.
Onder luid applaus ontving ook het net afgetreden bestuurslid Patty Voorsmit haar speldje. Sinds 1993 is Patty zeer toegewijd aan de club, aanvankelijk als categorieleidster van de meisjeslijn. Toen zij in 2004 bestuurslid PR&Communicatie werd trof zij een zeer verouderd en nauwelijks bestaand ledenadministratiesysteem aan. Door haar kennis van zaken, accuratesse en toewijding heeft onze club nu een volwaardig systeem en een prachtige website, hetgeen Patty naast haar overige organisatorische taken als bestuurslid PR tot stand bracht.
 
 
 
Clubonderscheidingen 2011 

Traditiegetrouw werden op 26 september jl. tijdens de Algemene Ledenvergadering verenigingsonderscheidingen uitgereikt aan leden en/of teams die het voorafgaande seizoen of gedurende veel seizoenen een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Het zal niemand verbazen dat Jongens B1 dit jaar de Jeugdprestatiebeker uit handen van Marianne Wiegman in ontvangst mocht nemen. Het team werd niet alleen Nederlands kampioen zaalhockey, ook de felbegeerde landstitel van het veld sleepte JB1 binnen door Pinoké in het Wagener Stadion te verslaan. Als cadeau ontvingen de jongens een bon voor een bezoek aan Snowworld, hetgeen met gejuich werd ontvangen.

Coach Pim Prins benadrukte in zijn dankwoord nog maar eens dat het succes van dit team niet alleen voortkomt uit begenadigde hockeyers, maar ook door vriendschap en het voor het elkaar door het vuur willen gaan. In alle kampioenswedstrijden werd teruggevochten vanuit een achterstand!

 

Marianne Wiegman riep vervolgens Helma Noach naar voren. Helma is 6 jaar lang de coach, begeleider, trainer, 'moeder' en het liefst ook speelster van onze beide LG-teams geweest. Zij reisde met hen mee naar Maastricht en naar Breda, zorgde voor álles: transport, kleding incl. uittenue, en sponsors. Als erkenning voor al haar zorgen en werk ontving zij de Ans Kools-de Boer beker, die wordt uitgereikt aan personen die iets bijzonders voor de jeugd hebben gedaan.

 

Vervolgens was het de beurt aan Lid van Verdienste A.J. van Kempen om 'zijn' beker - de AJ van Kempel Bokaal - uit te reiken aan iemand die zich op het gebied van arbitrage heeft onderscheiden. Hij riep hiervoor Monique van 't Hek naar voren, die het afgelopen seizoen meer dan 70 leden heeft gemotiveerd hun examen te halen - en daarnaast al een paar jaar iedere zaterdag en zondag zelf op het veld staat om wedstrijden te fluiten.

 

De Elftalprestatiebeker, ook dat zal niemand verbazen, werd uitgereikt aan Heren 1, de landskampioen na 7 jaar. Coach Taco van den Honert ontving de beker uit handen van Marten Eikelboom, en vervolgens werden alle spelers bedacht met een jasje dat McGregor speciaal voor de heren maakte om dit 20e landskampioenschap levend te houden: 2 sterren boven het clublogo en ....het cijfer 21!

 

De Bosplanbeker, jaarlijks uit te reiken aan iemand die zich het voorgaande seizoen op organisatorisch gebied onderscheidt, werd dit jaar aan iemand gegeven zich die al jarenlang op dit gebied voor de club inzet: Antine Bast. Antine werd al spoedig nadat haar oudste kind lid was geworden categorieleidster, maar inmiddels organiseert zij alles rondom de jeugd als coordinator van de 'elftalcommissie' en voert zij het secretariaat voor de jeugdleden. Met veel waardering voor haar inzet ontving zij de beker uit handen van Yvette Moll.

 

Symbolisch reikte Alexandra van der Tuin de Individuele Prestatiebeker uit aan Peter Fontijn die tot zijn spijt niet aanwezig kon zijn. Dit jaar is Peter 20 jaar lang in dienst van AH&BC, op zich al een hele prestatie. Begonnen als reparateur van de offset-machine voert hij -naast allerhande technisch werk- een ingewikkelde boekhoudadministratie voor de club. Alexandra bedankte hem namens het bestuur voor alles wat hij voor Amsterdam doet.

 

De jarige Klaas Veering mocht vervolgens naar voren komen om de Joep Brenninkmeijer schaal in ontvangst te nemen. Niemand zal ontkennen dat het landskampioenschap een teamprestatie is, maar Klaas heeft wel een zeer belangrijke rol daarin gespeeld, al is het alleen maar door in de finale op en tegen Bloemendaal fenomenaal te keepen en in de strafballenserie een beslissende rol te spelen. Daarnaast is Klaas sinds 1999 onafgebroken een trouwe Amsterdam speler, die bovendien als topsporter met alle verplichtingen die daaruit voortvloeien zijn studie heeft afgerond en inmiddels een drukke baan heeft. Joep heeft daar respect en bewondering voor en overhandigt hem zijn schaal onder luid applaus.

 

Klaas mocht van Martin Eikelboom nog even blijven staan: ook in de ogen van het bestuur speelde Klaas een doorslaggevende rol in het behalen van het landskampioenschap en het bestuur wil hem daarom onderscheiden door het uitreiken van de Van Holkemabokaal die jaarlijks aan een speler/speelster van Heren of Dames 1 toegekend wordt.

 

 
Clubonderscheidingen 2012 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 september jl. in  het oude clubhuis werd Patricia Tielens benoemd tot Lid van Verdienste van onze vereniging. Patricia begon in 2001 als categorieleidster, was bestuurslid Jeugd ABC van 2007-2009, en blijft zich met toewijding inzetten voor alle jeugd van Amsterdam. Als voorzitter van het Jeugdbestuur organiseert zij Zwarte Pieten- en Sinterklaasfeesten, en alle andere feesten voor de jeugd. Van de AB-feesten wil ze nog weleens wakker liggen....

Het Meisjes D-1 team 2011-2012 o.l.v. coach Martijn Cox werd zaalkampioen, het eerste D-team van Amsterdam dat ooit dit kampioenschap binnenhaalde. Terecht werden de meisjes dan ook onderscheiden met de Jeugdprestatiebeker.Ons Lid van Verdienste en naamgever van de 'AJ van Kempen Bokaal', reikt jaarlijks zijn beker uit aan iemand die zich op het gebied van arbitrage verdienstelijk maakt voor de club. Dit jaar kreeg Frank Engel deze eer. Al sinds enkele jaren doet de arbitragecommissie jeugd nooit vergeefs een beroep op hem om (top)wedstrijden te fluiten, soms wel 4 op een zaterdag!Iemand die zich op organisatorisch gebied voor de club inzet wordt onderscheiden met de Bosplanbeker. Maarten van der Lee riep hiervoor Esther Waij naar voren; niet alleen heeft zij de taak 'wedstrijdsecretaris zaalhockey senioren' op zich genomen, ook haar nauwgezette financiële administratie van de Lustrumcommissie moet worden beloond! Maarten van der Lee zou willen dat er meer Esther Waij's in de club rondliepen!Joep Brenninkmeijer reikte vervolgens zijn schaal uit aan Dames 1 speelster Sophie Polkamp. Anderhalf jaar lang werd Sophie geplaagd door de éne blessure na de andere, maar met doorzettingsvermogen en wilskracht heeft zij toch bereikt dat ze geselecteerd werd voor de Olympische Spelen. De gewonnen gouden medaille (de 2e voor Sophie) heeft wat Joep betreft een diamanten rand!Aan bestuurslid Jeugd Marianne Wiegman de eer om de Ans Kools-de Boer beker uit te reiken aan iemand die zich inzet voor de jeugd. Dat is dit jaar Till Kolle, die jarenlang een jeugdteam als coach onder zijn hoede neemt.  Dat was voorheen een team waar zijn zoon in speelde, maar nu deze de seniorenleeftijd heeft bereikt mag de club een beroep om hem doen voor andere teams. Twaalf jaar lang een vaste en niet te passeren speler in Heren 1, 4 landskampioenschappen, en nu noodgedwongen geen hockey meer: Kristiaan Timman verdient de Van Holkemabokaal. Marten Eikelboom, altijd blij geweest dat Kristiaan in het Amsterdam team zat en niet in dat van de tegenstander, reikte de bokaal aan Kristiaan uit en was blij te kunnen constateren dat Kristiaan in de Technische Commissie betrokken blijft bij Amsterdam.Dan de Elftalprestatiebeker: Maarten van der Lee riep hiervoor de aanvoersters van Dames 6 2011-2012 naar voren: Boukje Scheepstra en Fleur Tjong. In de jeugd haalden zij menig kampioenschap binnen en werden speelsters van Dames 2, maar verlieten het hockey om zich te richten op hun studie. Twee jaar geleden richtten zij het team Dames 6 op, en promoveerden daarmee 2 achtereenvolgende jaren tot de OVK als Dames 4. De ambities zijn en blijven hoog: volgend jaar reserve hoofdklasse??
De Individuele Prestatiebeker werd door Erik Cornelissen uitgereikt aan Marianne Wiegman, die tijdens deze ALV afscheid neemt als bestuurslid Jeugd. Erik bedankte haar voor de vele jaren werk dat zij eerst als coach, vervolgens als categorieleidster en tenslotte als bestuurslid heeft verzet. Marianne trad toe tot het bestuur in 2008, en werd aanvankelijk ondersteund door Annematt Collot d'Escury, Patricia Tielens en Els Hensel - maar na één jaar moest zij het in haar eentje doen. Een gigantische klus die veel respect verdient!
 

Foto's met dank aan Yvette Moll.


 
Clubonderscheidingen 2013 
Traditiegetrouw werden tijdens de Algemene Ledenvergadering, dit jaar op 23 september, de verenigingsonderscheidingen toegekend.
 
Bestuurslid Jeugd, Machteld Kok, reikte de Jeugdprestatiebeker uit aan Meisjes B2. Dit team werd in 2012-2013 kampioen in de zaal en op het veld. Coach Ian Daugherty verdient een groot compliment dat hij deze vrolijke meisjes in het gareel heeft kunnen houden, en natuurlijk hielp de perfecte organisatie van teammanager Ghislaine van den Brink mee aan de overwinningen.
 
De Bosplanbeker werd door de voorzitter uitgereikt aan de Lustrumcommissie o.l.v. Rutger Klicks. 'Op naar het 125-jarig bestaan van de club', aldus Rutger.
 
 
 
V.l.n.r. Martijn van S., Rutger K., voorzitter Erik, Desiree R., Pauline B., Jasper van den B., Giel de J. en bestuurslid PR Yvette.
 
De A.J. van Kempenbokaal wordt door AJ zelf uitgereikt aan Ruud Vermeulen. Door zijn activiteiten wordt een aanzet gedaan om steeds meer scheidsrechters op te leiden.
'Iedere hockeyer heeft idealiter een stick, een bal én een fluit', aldus Ruud.
 
 
Uit handen van Yvette Moll ontvangt Jan Willem Bredius de Ans Kools-de Boer beker. Jan Willem is al vele jaren coach van het team van zijn zoon, en begeleidt als manager het team van zijn andere zoon. Altijd kan de club een beroep op hem doen!
 
 
Voorzitter Erik reikt de Van Holkemabokaal uit aan Rachel Taekema, die in 2012-2013 met een dubbel landskampioenschap haar tophockeycarrière beëindigde. Rachel wordt geprezen om haar altijd positieve en energieke inzet, zowel op als buiten het veld.
 
 
Uit handen van Joep Brenninkmeijer ontvangt Erik Cornelissen de Joep Brenninkmeijer Schaal. Joep licht toe dat Erik tijdens zijn voorzitterschap de club tot een geheel wist te brengen, met ondanks zware economische tijden een positief financieel resultaat.
 
 
Dames 1 en begeleiders zijn de gelukkige winnaars van de Elftalprestatiebeker. Met veel plezier overhandigt bestuurslid Tophockey Erik Gerritsen de beker aan het team, dat de hegemonie van Den Bosch als landskampioen voor de tweede keer wist te doorbreken.
 
 
De Individuele Prestatiebeker werd door bestuurslid Jeugd Machteld Kok uitgereikt aan Maryse Govaert, die de beker niet zelf in ontvangst kon nemen door haar verhuizing naar het buitenland. Maryse was niet alleen wedstrijdsecretaris jeugd die alle wedstrijden lang van tevoren inplande, zij leidde elke zaterdag van vroeg tot laat alles in goede banen.
 
 
Benoeming leden van verdienste.
Daphne Stalling wordt door het Bestuur benoemd tot Lid van Verdienste. Zij is jarenlang het gezicht geweest van het jeugdhockey bij AH&BC, en enorm geliefd bij de kinderen van de breedteteams. Naast haar inzet als coach van een elftal en trainer van veel elftallen heeft zij zich onvoorwaardelijk ingezet voor alles wat er voor het dagelijkse reilen en zeilen van de club neergezet moet worden.
Tot ieders spijt is Daphne door ziekte verhinderd aanwezig te zijn.
 
Namens het Bestuur neemt de voorzitter het woord om Koen Pijpers als Lid van Verdienste te benoemen. Koen is al vele jaren betrokken bij AH&BC, als coach van Heren 2, als coach en manager van jeugdteams, als commissaris Tophockey Dames, en recentelijk als lid van de technische commissie. Hij is enorm betrokken en heeft vele talenten getraind, gecoacht en begeleid - soms met hard optreden maar altijd met de gedachte dat dit de ontwikkeling van de speler ten goede komt.
 
 
Benoeming Erelid
Bestuurslid Marc Staal stelt namens het Bestuur voor aan de leden dat Erik Cornelissen benoemd wordt tot erelid van AH&BC. Marc noemt de vele verdiensten van Erik voor de club, en roemt de fantastische sfeer die er op de club is tussen alle leden. De vergadering stemde in met het voorstel, en Marc mocht Erik het speldje op Erik's revers bevestigen.
 
 
Foto's met dank aan Nicole.
 
Clubonderscheidingen 2014 

Als altijd worden tijdens de Algemene Ledenvergadering de clubonderscheidingen uitgereikt aan leden en/of teams die het voorafgaande seizoen of gedurende veel seizoenen een bijzondere prestatie hebben geleverd.

Op de ALV van 20 oktober 2014 riep bestuurslid Machteld Kok als eerste  Lea Ward naar voren voor het in ontvangst nemen van de Ans Kools-de Boer beker. Lea spreidt een tomeloze energie ten toon - niet alleen  als categorieleidster door alle categorieën heen, ook is zij degene die  enquêtes uitzet onder de leden en die voor het bestuur analyseert. Dit jaar  besloot zij een 'kennismakingstoernooi' voor de A-teams te organiseren: de  teams speelden voor het eerst in hun nieuwe samenstelling voor het volgend  seizoen. Het werd met groot enthousiasme ontvangen en is voor herhaling vatbaar!Het zal niemand verbazen dat Meisjes B1  dit jaar de Jeugdprestatiebeker uit handen van Machteld Kok in ontvangst mocht  nemen. Het team werd niet alleen Nederlands kampioen zaalhockey, maar drong ook  door tot de finales van het landskampioenschap.

Coach Frank Balvers benadrukte in zijn  dankwoord namens het team nog maar eens dat het succes van dit team niet alleen voortkomt uit  begenadigde hockeysters van wie een aantal in het Nederlands B speelt, maar ook  door vriendschap en het voor het elkaar door het vuur willen gaan.
De Bosplanbeker, jaarlijks uit te reiken aan iemand die zich het voorgaande seizoen op organisatorisch gebied  onderscheidt, werd dit jaar aan Hellen de Leijer en Nellie Kirschner door de voorzitter overhandigd. Zij hebben met volharding, doorzettingsvermogen en  enthousiasme een zaalhockeyhal op ons complex gerealiseerd.

 

Vervolgens was het de beurt aan Lid  van Verdienste A.J. van Kempen om 'zijn' beker - de AJ van Kempel Bokaal - uit te reiken aan iemand die zich op het gebied van arbitrage heeft onderscheiden. Hij riep hiervoor Henk Demmers naar voren, die zich liet vertegenwoordigen door  dochter Alexandra. Henk is één van de eerste scheidsrechters die zijn CS+ diploma haalde, en afgelopen seizoen meer dan 60 wedstrijden floot! Een record!

 

 

 

 

De Van Holkemabokaal werd door Erik Gerritsen, bestuurslid Tophockey, uitgereikt aan Johannes  Mooij, die sinds vorig seizoen bij AH&BC speelt en als speler en mens een  waardevolle aanvulling niet alleen voor Heren 1 maar ook voor de club is. Klaas Vermeulen neemt de bokaal namens Johannes (die op trainingskamp met Oranje is) in ontvangst.
Petra Prakke  ontvangt de Individuele Prestatiebeker via Antine Bast. Machteld Kok vertelt  hoe Petra al jaren op de club actief is, als categorieleidster, als hockeyster, als trotse en enthousiaste moeder van 4 (top)hockeyende kinderen, en als  rechterhand van de commissaris materialen. 


   
Clubonderscheidingen 2015 

Op de ALV werden maandagavond de volgende clubonderscheidingen toegekend:

AJ van Kempen bokaal (voor iemand die zich op scheidsrechtergebied onderscheiden heeft): Rutger Koopmans

Heel bijzonder om iemand die op zaterdagen en zondagen voetbalwedstrijden bij Ajax en AFC scheidsrechter is en geen clublid, al een paar jaar bij ons fluit. Hij werd tot ons en vooral ook zijn plezier op belangrijke wedstrijden ingezet. Rutger heeft kort geleden de opleiding tot bondscheidsrechter voor hockey met succes afgerond. Naamgever AJ van Kempen reikte de bokaal uit.

Bosplanbeker (voor een persoon die zich op en rond de velden onderscheiden heeft): Mariëtte  Stradmeijer.

Het geweten van de jeugdleiding. Als er iemand is die het beste voor heeft met ieder kind en dus ook met de plaatsing in een bepaald team, is het Mariëtte. Plichtsgetrouw, altijd op tijd voor afspraken. Met een enorme inzet maakt Mariëtte alles af. 
(Geen foto. Door omstandigheden kon zij niet persoonlijk de onderscheiding in ontvangst nemen, maar via Yvette Moll liet ze weten er enorm trots op en blij mee te zijn).

Taco van den Honert schaal: Hanna Bergkamp

Dit jaar werd de Taco van den Honert schaal voor de eerste keer uitgereikt aan een door Taco te bepalen talent uit de jeugd. Taco koos hiervoor Hanna Bergkamp, die als 14-jarig Meisjes B1 speelster vorig seizoen debuteerde in Dames 1 en zo rustig en volwassenen speelde alsof ze al jarenlang deel uitmaakte van het team. Met Meisjes B1 werd Hanna tweede in het landskampioenschap zaal, en uiteindelijk kampioen van de landelijke veldcompetitie.

Taco is zeer onder de indruk van het talent en de echte topsport-mentaliteit van Hanna; hij vond het heel spijtig dat hij door omstandigheden de schaal niet zelf aan haar uit kon reiken maar vond een goede vervanger in bestuurslid jeugd.


Ans Kools-de Boer beker: Tamarà Maris en Mirjan de Pont

Het wedstrijdsecretariaat junioren kan niet in betere handen zijn dan in die van Tamara en Mirjan. Tamara ontwikkelde een macro voor het indelen van wedstrijden, waardoor het voor alle teams al in een vroeg stadium bekend is hoe laat en op welk veld zij spelen. Op zondag moeten ze veel tijd besteden aan het nabellen en afronden van het DWF. En hoewel ze dat niet met plezier doen (het zou ook eigenlijk niet nodig moeten zijn), vinden ze dat dit bij hun taak hoort.

De club mag zich gelukkig prijzen dat beide dames er in ieder geval nog een jaar mee doorgaan!


 

Elftalprestatiebeker: Heren A

Het geheim om landskampioen te worden? 30 spelers in je team hebben! Een unieke prestatie van de heren veteranen A die tegen Kampong de titel grepen. Namens Heren A werd de beker in ontvangst genomen door Erik Cornelissen en teamaanvoerder Job van der Weijden.

 

Van Holkema Bokaal (voor een speler van H1 of D1): Sophie Polkamp

In 2015 nam Sophie na veel wikken en weken het besluit om te stoppen met tophockey. Ze moest in verhouding te veel tijd besteden aan oefeningen om blessures vóór te blijven. Met de Oranje dames werd ze in 2008 en 2012 Olympisch kampioen, met Dames 1 twee keer landskampioen. Bestuurslid tophockey dames, Frederique Lopes Cardozo, noemt haar de beste verdedigster van de wereld. In het team was Sophie de altijd positieve en betrouwbare kracht, met wie de speelsters bovendien alles in vertrouwen konden bespreken.


Joep Brenninkmeijer schaal (door de naamgever toe te kennen): Floris Evers.

Floris krijgt van Joep de schaal niet zozeer omdat hij de meest technische speler in Heren 1 was, want dat zijn Taco van den Honert en Martin Eikelboom geweest. En niet omdat hij 2 zilveren Olympische medailles heeft (2 x zilver vindt hij trouwens nog altijd mooier dan 1 x goud). Maar hij krijgt de schaal wel om zijn altijd positieve, stimulerende houding in zijn team, zijn bereidheid om altijd iets voor de club te doen, een teamlid te vervangen die af moet zeggen voor een activiteit, en met name voor zijn sociale betrokkenheid zoals ambassadeur van KiKa en bestuurslid van 'Right to Play'.


 

Lid van Verdienste: Floris Evers

Negen jaar lang in Heren 1! Als hij binnenkwam in de kleedkamer van Heren 1 werd het vrolijk, werd er gelachen!

In het veld een feest om naar te kijken, de beste conditie van iedereen, de speler die de strafcorner versierde en zich er vervolgens niet mee bemoeide. Ook hier wordt zijn enthousiaste en positieve instelling en bereidheid om bij voorbeeld het LG-hockey van AH&BC te ondersteunen genoemd. Amsterdam is er trots op zo'n speler al bijna tien jaar in zijn gelederen te mogen hebben, nu dan weliswaar niet meer in Heren 1, maar in Heren 7.

Fons Fonteijn vindt het een eer en genoegen om Floris namens het Bestuur te mogen benoemen tot Lid van Verdienste.


 

Lid van Verdienste: Antine Bast

Alleen al het feit dat Antine, samen met Mariëtte Stradmeijer, sinds 2011 de contactpersoon is voor de gepubliceerde teamindelingen maakt haar tot een onmisbare vrijwilliger bij AH&BC. Maar daarnaast doet zij zoveel meer: vele jaren categorieleidster geweest, organisator van kledingbeurzen, verantwoordelijk voor de kleding van de (top)teams, regelaar van wedstrijden tussen buitenlandse en AH&BC teams, organisator van internationale jeugdtoernooien, nooit maar dan ook nooit doet de club tevergeefs een beroep op haar.

Namens het bestuur benoemt voorzitter Rob Groenemeijer Antine tot Lid van Verdienste van AH&BC.Erelid: Bonnie Groenemeijer
Voor 25 jaar vrijwilligerswerk, waarvan het laatste jaar clubmanager a.i.
Ereleden Ditty van Dijk en Aldje Bertrams memoreren met instemming van het bestuur dat o.a. bij alle akkefietjes die in de vereniging plaatsvinden en geregeld, gecommuniceerd en vooral gladgestreken worden, altijd één naam telkens weer naar voren komt en dat eigenlijk niemand zich realiseert hoeveel werk Bonnie in de afgelopen jaren gedaan heeft en hoe zij integer, accuraat, attent en goedgehumeurd alle touwtjes in handen heeft: een 'oeuvreprijs'.
Zie ook elders op de site.


Foto's met dank aan Patty Voorsmit.


 
Clubonderscheidingen 2016 
Clubonderscheidingen 2015-2016:

Individuele prestatiebeker - Erich Schnoeckel


Elftalprestatiebeker - Meisjes A1, Heren 6


van Holkema Bokaal - Mirco PruyserBosplanbeker - Accomodatiecommissie: Hellen Groen-De Leijer, Pim van Wylick en Michiel AtmanA.J. van Kempenbokaal - Lex MarinusJeugdprestatiebeker - Meisjes B1Taco van den Honert Schaal - Noor de BaatJoep Brenninkmeijer Schaal - Teun RohofAns Kools- de Boer Schaal - Saskia Bredius (Ties Bredius namens zijn moeder Saskia)Leden van Verdienste:

Mariette StradmeijerRuud Vermeulen
Rob Groenemeijer


 
Clubonderscheidingen 2017 

Op de ALV werden afgelopen maandagavond de volgende clubonderscheidingen toegekend: 

AJ van Kempen bokaal (voor iemand die zich op scheidsrechtersgebied onderscheiden heeft): Peter Bacon
Individuele Prestatiebeker: Jan Willem Bredius

Bosplanbeker (voor een persoon die zich op en rond de velden onderscheiden heeft): Robert van Berge Henegouwen.Taco van den Honert schaal: Charlie PlompAns Kools de Boer beker: Peter JanssenJeugdprestatiebeker: MA1 Elftalprestatiebeker: MD2Van Holkema Bokaal (voor een speler van H1 of D1): Maria VerschoorJoep Brenninkmeijer schaal (door de naamgever toe te kennen): Marc Staal.Foto's met dank aan Jaap Bollee.


 
Clubonderscheidingen 2018 

Jeugdprestatiebeker: Jongens D2

JD2 is 3x kampioen geworden in seizoen 2017-2018: herfstkampioen, zaalkampioen én veldkampioen. En dit alles onder de bezielende leiding van Raf Bergkamp en Hidde Bredius.


 

Bosplanbeker (voor een persoon die zich op en rond de velden onderscheiden heeft): Ghislaine van den Brink

Ghislaine is al sinds 2002 actief als vrijwilliger. Ze is manager H1 geweest, heeft achter de wedstrijdtafel gestaan, is één van de organisatoren van de KMK's, deed PR en pers voor H1/D1 en is nog steeds gastvrouw in het Stadion. Ze is altijd bereid om nieuwe vrijwilligerstaken op zich te nemen en is nu voorzitter van de Vrijwilligers Commissie.


 

Taco van den Honert Schaal (door de naamgever zelf te bepalen talent uit de jeugd): Wietze van Ede. 

Taco zelf reikte deze onderscheiding uit aan Wietze. Wietze zit nu in Jongens B1 en heeft zijn debuut reeds gemaakt bij Heren 1. Een veelbelovend talent uit de eigen jeugd.


 

AJ van Kempen Bokaal (voor iemand die zich op scheidsrechtergebied onderscheiden heeft): René Clumpkens. 

Sinds 2017 is René een actieve bondsscheidsrechter en hij is er bijna elke zaterdag om zelf een wedstrijd te fluiten of om ouders te helpen die voor de eerste keer gaan fluiten. Ook op zondag fluit René regelmatig één of meerdere wedstrijden. Daarnaast is hij een belangrijk lid van de Arbitrage Commissie. Hij is een groot voorbeeld voor de groeiende groep scheidsrechters binnen onze club.

Deze Clubonderscheiding werd uitgereikt door de nabestaanden van AJ van Kempen.


 

Ans Kool de Boer beker: Iris Jansen

Nadat Iris 4 jaar lang manager was van het team van haar oudste dochter werd ze al snel gestrikt om categorieleidster te worden van de categorie van haar jongste dochter. Nu bleek dat er ook geen categoieleidster was bij de A-jeugd. Geen probleem voor Iris die 2 jaar lang verantwoordelijk was voor deze 2 categorieeën. En altijd stralend en met vol enthousiasme.Van Holkema Bokaal (voor een speler van Heren 1 of Dames 1): Fergus Kavanagh

Fergus zit sinds 2014 in de selectie van AH&BC Heren 1. Na jaren in de Australische selectie te hebben gezeten en mee te hebben gedaan met 3 Olympische Spelen uitkomend voor Australië, is Fergus nu volledig gesettled in Nederland.

Fons roemde zijn spel en kwaliteiten: 'Fergus is de dirigent op het veld. Hij bepaalt voor een groot gedeelte het tempo en ritme van het Amsterdamse spel. Hij speelt daarbij niet de eerste viool of de trompet maar staat voor de percussie, de drums van het orkest. Hij is een voorbeeld voor hoe je duels ingaat, temporiseert, de timing van passes. Iemand die nooit verzaakt in wedstrijden die ergens om gaan.'Joep Brenninkmeijer Schaal (door de naamgever toe te kennen onderscheiding): Bonnie Groenemeijer

Bonnie is sinds 2003 Lid van Verdienste en in 2015 benoemd tot Erelid.

Meer dan 25 jaar is Bonnie al verbonden aan de club: manager, wedstrijdsecretariaat senioren, commissie PR & communicatie, sponsorcommissie, clubmanager, lustrumboekcommissie, ledenadministratie....

Joep roemde Bonnie voor deze bijzondere staat van dienst.Elftalprestatie beker: Heren 5 Landskampioen in de Reserve Hoofdklasse

H5, een bijzonder gezellig ambitieus vriendenteam. 3x kampioen geworden in de afgelopen 6 jaar. Van H12 naar H10 naar H7 naar H5. En in seizoen 2017-2018 winnen ze van H2, H3 en H4 met als resultaat Kampioen van Nederland.
Individuele Prestatie beker: Belinda Korz. 

Belinda loopt al 15 jaar rond op Hockeyclub Amsterdam. Eerst als fanatieke ouder bij de jeugdteams, daarna als fanatieke ouder bij een seniorenteam en tussendoor in allerlei vrijwilligerstaken, zoals scorebord Stadion, (handmatige) roll boarding Stadion, wedstrijdtafel, fanatiek lid van de Lustrumcommissie en tegenwoordig is Belinda gepassioneerd winkeleigenaar van de Fanshop.Lid van Verdienste: Rupert van Klaveren

Rupert begon in 1989 met het maken van wedstrijdstatistieken voor de toenmalige coach Donald Drost. In die tijd was dat alles behalve gangbaar. In de jaren '90 bediende hij het scorebord. Twee opeenvolgende penningmeesters heeft Rupert ondersteund met het innen van de contributie en de budgetbewaking van Dames 1 en Heren 1. Tevens was hij in 1994-1995 manager van Dames 1.

Sinds 2103 is Rupert clubarchivaris en in 2014 werd hij benoemd tot penningmeester van de Vrienden van AH&BC. 

Vanaf 2015 geeft Rupert administratieve ondersteuning aan Peter Fontijn.

Voorzitter Marc Staal vindt het een eer om Rupert namens het Bestuur te mogen benoemen als Lid van Verdienste van AH&BC.

 
Ditty van Dijk erelid 
Op 13 november 2005 werd tijdens een gezellige bestuursreceptie Ditty van Dijk in de schijnwerpers gezet. Vele leden, oud-leden en relaties kwamen langs om haar te bedanken voor het vele werk dat zij in de afgelopen 15 jaar voor de club gedaan heeft. Ceremoniemeester/erelid Aldje Bertrams, die vele jaren met Ditty in het bestuur en de jeugd samen heeft gewerkt, zorgde evenals erelid Karen Wesselink, vele jaren actief als o.a. commissaris jeugd, voor een mooie speech en vrolijke anekdotes. Johan Wakkie, bedankte Ditty namens de KNHB en tenslotte, hoe kan het ook anders, werd Ditty benoemd tot erelid en ontving zij uit handen van voorzitter Jons Hensel de erespeld behorende bij de onderscheiding. Ditty, zichtbaar ontroerd, genoot van de vele aandacht van vrienden en bekenden en wenste haar opvolger, Gijs Boudewijn, veel succes. Ditty ontving als gezamenlijk kado o.a. een halssieraad, er was op haar vaste plekje in het stadion een bronzen plaatje geplaatst en bij de vele kado’s was ook een prachige karikatuur, getekend door Joep Bertrams. Het bestuur dankt, ietwat verlaat, mede namens Ditty, allen die hebben bijgedragen aan deze prachtige middag, in het bijzonder de feestcommissie Aldje Bertrams, Jose Tamminga en Jaap Bollee. (Foto: Michel Mutsaerts)  
Jons Hensel geridderd 
Oud-voorzitter en erelid van de club Jons Hensel is vanavond, 28 januari 2010, tijdens de feestelijke viering van de 118de verjaardag van de club, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de versierselen opgespeld door Burgemeester Jan van Zanen van Amstelveen voor zijn verdiensten voor de samenleving. Niet alleen voor de (hockey)sport en hockeyclub Amsterdam in het bijzonder, maar ook voor zijn weinig bekende, onbaatzuchtige overige maatschappelijke betrokkenheid en werkzaamheden.  
Lid van Verdienste: Aldert van der Wal 

(Clubarchief maart 2003)


De 'stille kracht' achter de nieuwbouw

Magistraal, in één woord gezegd." Pieter Merkx hoeft er niet lang over na te denken. Zijn mening staat er: luid en duidelijk. "Als ik aan onze nieuwbouw denk en ik zie Aldert van der Wal daarin functioneren stel ik dat we aan die man heel veel te danken hebben. Op het technische vlak stond hij zijn mannetje. Al die techneuten kregen, naarmate de bouw vorderde, veel respect voor hem. Hij sprak de taal en voorzag de problemen. Echt het is geen gekheid. Als we Aldert er niet zo nauw bij hadden betrokken was het volstrekt anders en minder gegaan. Terecht dat hij bij de opening van het clubhuis in het zonnetje is gezet. Hij verdient het lidmaatschap van verdienste volledig". Enige dagen later is Van der Wal enigszins beduusd als hij deze lovende woorden verneemt. Maar dan weer sterk relativerend: Nou,nou, kom zeg, we gaan niet overdrijven. Ik heb gewoon mijn taak gedaan. Daar stond ik voor en ik heb het met plezier gedaan. Al vind ik die woorden van Pieter natuurlijk wel erg leuk."

Het was niet zomaar bij gebrek aan beter dat Van der Wal werd gevraagd toe te treden tot de Bouw adviescommissie. Samen met nog een aantal anderen sleutelde hij, onder de hoede van Pieter Merkx ,aan het prestigieuze project van Amsterdam. Een periode die hij als zeer enerverend heeft ervaren.,, Ja natuurlijk kom ik uit een branche die vrijwel alle raakvlakken heeft met bouwen en installeren. Ik ben opgegroeid in een installatiebedrijf dat zich o.a. bezig hield met verwarming, elektrotechniek en loodgieterswerk. Een echt familiebedrijf dat na de oorlog enorm ging groeien. We veranderden toen ook van koers. Grootschalige projecten werden aangepakt. De wederopbouw van Nederland kreeg gestalte en het bedrijf dat mijn opa gesticht had groeide mee. Ik begon er, zeg maar als jongste bediende, en ik verliet het pand als directeur. Overigens pas nadat ik het bedrijf had verkocht".

Die verkoop nu ruim tien jaar geleden verschafte Aldert meer vrije tijd. Zeker voor zijn hobby. "Hockey heeft in mijn leven altijd centraal gestaan. Zelf heb ik zeker 25 jaar bij Hurley gespeeld. Toen ik inmiddels de veteranen leeftijd had bereikt verkaste het gezin naar Amsterdam. Dat gebeurde op advies, omdat mijn zoon Rogier zich als een aardig talent had aangediend. Voor zijn ontwikkeling, zo vond men, kon hij beter naar Amsterdam gaan. In het begin had ik er best moeite mee, want er lag en ligt tussen die zusterverenigingen in het Bos toch nog een aardig spanningsveld. Maar dat was snel over dat gevoel. Rogier groeide inderdaad door, speelde jarenlang in heren 1 en haalde zelfs op ,, oudere' leeftijd nog het Nederlands elftal. Bovendien leerde ik een aantal echt fantastische mensen kennen".

Zijn veelvuldige betrokkenheid bij de club viel op. En toen er in de begeleiding van heren 1 een gat viel ("Jan Verboom stopte er plotseling mee') werd hem gevraagd de managersstaf over te nemen. Lang hoefde hij niet na te denken. ,, Het trok me werken met jonge knapen en ik had tijd genoeg.' Zes jaar lang functioneerde hij als een echte Jan de Regelaar, daarin geweldig gesteund door zijn echtgenote en heren 1 had veel profijt en plezier van hem. Terugkijkend:,, Mooie momenten. Die zijn er wis en waarachtig. Maar het mooiste moment was de landstitel in 1994. Na dik vijftien jaar ging de vlag weer in top in het Wagener. Dat team, die saamhorigheid , ja ook die bundeling van talent in alle linies. Het paste wonderwel. Ik ben blij dat ik zoiets van zo dichtbij heb mogen meemaken".

Wim Jesse