1_Fotor.jpg 2_Fotor.jpg 3_Fotor.jpg 4_Fotor.jpg 5_Fotor.jpg 6_Fotor.jpg

Lid worden


Jeugdleden kunnen niet meer worden aangemeld, het inschrijfformulier is voor jeugdleden geblokkeerd.
Als er met de jeugdleiding afspraken zijn gemaakt over mogelijke plaatsing, neem dan contact op met ledenadministratie@ahbc.nl.


Senioren kunnen het hele jaar worden aangemeld.

Voor nadere info kunt u indien nodig contact opnemen met ledenadministratie@ahbc.nl.
 

Alvorens het inschrijfformulier in te vullen verzoeken wij u op ahbc.nl de informatie te lezen over contributie, opzeggen en voorwaarden voor restitutie van contributie. Deze informatie staat op ahbc.nl > Club Info in rode balk > onder 'Informatie' in linker kolom >contributie/opzeggen.

 

Net als bij andere hockeyclubs in Nederland is ons ledenaantal de laatste jaren enorm gegroeid, vooral bij de jeugd. De uitstraling die onze club heeft met zowel Dames als Heren 1 in de hoofdklasse, een groot aantal internationals, veel jeugdteams die dankzij goede begeleiding landelijk spelen, ons prachtige clubgebouw en niet te vergeten het Wagener Stadion, werkt als een magneet.

 

We moeten echter rekening houden met de capaciteit van onze accommodatie en velden, en daardoor worden we beperkt in het aannemen van leden. Voor de jeugd heeft dit heeft tot gevolg dat per leeftijdscategorie maxima gesteld worden aan het aantal nieuwe leden. Maar ook voor nieuwe senioren zijn de mogelijkheden voor plaatsing zeer beperkt.

 

Voor een vereniging is de inzet van vrijwilligers van wezenlijk belang, zonder hen functioneert een club eenvoudigweg niet. Bereidheid om wat extra's te doen is een voorwaarde voor lidmaatschap, en kan zelfs doorslaggevend zijn. Dit laatste geldt b.v. voor de AB-jeugd en seniorenelftallen, want de club verwacht van hen dat zij bij toerbeurt jeugdwedstrijden op zaterdag fluiten.

 

Omdat vrijwilligerswerk pas leuk is als je doet wat je leuk vindt, biedt het inschrijfformulier de mogelijkheid aan te geven waarmee je de club zou willen helpen.

 

Wilt u bij inschrijving a.u.b. op het volgende letten:

 

Algemeen

 

- Aanmelding van nieuwe leden kan uitsluitendvia de website.

 

- Kinderen voor SpeelBal kunnen niet via het inschrijfformulier worden aangemeld. De gegevens worden nl. niet opgenomen in het databestand. Zie voor SpeelBal www.ahbc.nl > club info > hockeyen bij onze club in de linker kolom.

 

- Als u vragen neemt u dan a.u.b. contact op met info@ahbc.nl.

 
 

Junioren: 

 

- Jeugdleden kunnen zich inschrijven in het jaar waarin zij op 1 oktober 6 jaar of ouder zijn.

 

- Inschrijving van jeugdleden is in 2015 mogelijk van 2 maart tot 1 mei.   
 
- Vul het formulier volledig in a.u.b.; incomplete formulieren worden niet in behandeling genomen!  

 

            - Zie ons aannamebeleid op www.ahbc.nl> club info >aannamebeleid.

 

            - Broertjes en zusjes hebben in principe voorrang bij plaatsing, in ieder geval moeten zij zijn aangemeld vóór 1 april. 

 

           - Hockeyclub Amsterdam houdt geen wachtlijst aan. Als uw kind dit jaar niet is geplaatst, moet u het voor het volgende seizoen opnieuw aanmelden in maart (en vóór 1 mei) via het inschrijfformulier.

 

          - Talentvolle spelers/speelsters die in aanmerking willen komen voor een eerstelijns-team vullen (vrijblijvend) het inschrijfformulier in - betaling van contributie vindt pas plaats als er sprake is van lidmaatschap.

Vervolgens graag een een e-mail met duidelijke motivatie sturen naar jeugd@ahbc.nl. De jeugdcommissie neemt dan contact op.  

 
 

 

Senioren:

- Zie ons aannamebeleid op www.ahbc.nl > club info > aannamebeleid.

- Oud-leden die weer bij ons komen hockeyen betalen niet opnieuw inschrijfgeld.

 

 
Inschrijven bij AH&BC kan uitsluitend via het invullen van het aanmeldingsformulier; uw gegevens worden dan meteen opgenomen in onze database.

 

U dient alle verplichte velden in te vullen; niet volledig ingevulde formulieren kunnen niet in behandeling worden genomen.

 

Wij verzoeken u het formulier na invulling te printen en te ondertekenen, en per post te versturen naar de ledenadministratie: Postbus 7843, 1008 AA Amsterdam

of per mail naar beheerder@ahbc.nl.

Dit formulier is uitsluitend bestemd als machtiging voor incasso van de contributie als het lidmaatschap eenmaal bevestigd is.

 

Aanmelding betekent niet dat u lid bent/uw kind lid is!

 

Voordat u of uw kind definitief geplaatst wordt, kunt u uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek met het Bestuur.